Αυτό το μπλε είναι «πράσινο»

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα

 Ατμοσφαιρική ρύπανση, κλιματική αλλαγή, όξινη βροχή, αέρια του θερμοκηπίου, υπερθέρμανση της γης. Όλα αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα, για τα οποία γίνεται λόγος τόσο συχνά τα τελευταία χρόνια, συνδέονται άμεσα με την κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας και η χρήση τους έχει μικρότερο ή μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον σε κάποιο από τα στάδια παραγωγής, μεταφοράς και κατανάλωσής της.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήνουν στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος, στη βιοποικιλότητα, στο κλίμα, μπορεί να είναι καταστροφικό όχι μόνο για εμάς σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες.

Μπορούμε όμως να ζήσουμε χωρίς να καταναλώνουμε ενέργεια; Δυστυχώς, όχι. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν μπορούν να μειωθούν, τα αποτελέσματά τους όμως στο περιβάλλον μπορούν. Απλώς πρέπει να βλέπουμε το θέμα σφαιρικά και όταν επιλέγουμε τη μορφή ενέργειας που θα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να ζυγίζουμε τα συν και τα μείον: Πόσο ταιριαστή είναι στην κάθε περίπτωση; Είναι αποδοτική, δηλαδή για την ίδια δουλειά χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια; Πόσο επηρεάζει το περιβάλλον; Πάνω από όλα, όμως, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε όλοι: Η ενέργεια είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να τη σπαταλάμε.

Έτσι δημιουργείται το φαινόμενο της όξινης βροχής.
Print Friendly Version of this page

Αυτό το μπλε είναι «πράσινο»
Μία πρωτοβουλία της Δ.ΕΠ.Α