Η συμβολή του Φ.Α.

Η συμβολή του Φυσικού Αερίου

Όταν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο συμβάλλουμε κι εμείς στη μείωση των ρύπων της ατμόσφαιρας. Γιατί όμως; Η καύση φυσικού αερίου είναι από τις καθαρότερες: εκτός από την ενέργεια που μας δίνει, απελευθερώνει τα ίδια προϊόντα που παράγονται κατά την αναπνοή του ανθρώπου – υδρατμούς και CO2. Αυτό το τελευταίο παράγεται σε μικρότερα ποσοστά από ό,τι με την καύση άλλων, πιο διαδεδομένων καυσίμων, όπως μαζούτ, ντίζελ κ.λπ. Όχι, στάχτη, όχι καπνιά. Επίσης, το φυσικό αέριο δεν παράγει σχεδόν καθόλου λεπτά σωματίδια και δεν προκαλεί όξινη βροχή. Καθώς μάλιστα μεταφέρεται μέσω αγωγών, αποφεύγουμε την παραγωγή ρύπων από τα φορτηγά που θα το μετέφεραν.

Τα σπίτια που χρησιμοποιούν ΦΑ, τα ονομάζουμε «πράσινα» σπίτια. Γιατί άραγε; Τα πράσινα σπίτια επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον και όταν συνδυάζουν κάποιες ακόμη λύσεις, όπως τη σωστή μόνωση, γίνονται ακόμη πιο αποτελεσματικά για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κίνηση οχημάτων με φυσικό αέριο συνεισφέρει στη μείωση του νέφους.

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται και ως καύσιμο στην κίνηση των οχημάτων (αυτοκίνητα, φορτηγά, ταξί, μέσα συγκοινωνίας). Οι κινητήρες φυσικού αερίου εκπέμπουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, 95% λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, 80% λιγότερους υδρογονάνθρακες και 30% λιγότερα οξείδια του αζώτου σε σχέση με τους βενζινοκινητήρες. Ακόμα, το φυσικό αέριο δεν περιέχει θείο, σωματίδια, μόλυβδο ή ίχνη βαρέων μετάλλων και τοξικά πρόσθετα μολύβδου ή βενζολίου. Έτσι, όταν τα οχήματα κινούνται με φυσικό αέριο, έχουμε λιγότερο νέφος στις πόλεις.

Η αποδοτικότητα του φυσικού αερίου, όταν χρησιμοποιείται για θέρμανση, μπορεί να προσεγγίσει το 100% όταν για το πετρέλαιο το αντίστοιχο ποσοστό, στην καλύτερη περίπτωση, μόλις που φθάνει το 60%. Καίγοντας φυσικό αέριο, λοιπόν, κάνουμε οικονομία στους φυσικούς πόρους και επιβαρύνουμε λιγότερο το περιβάλλον.

Τα «πράσινα σπίτια» επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον.
Print Friendly Version of this page

Η συμβολή του Φ.Α.
Μία πρωτοβουλία της Δ.ΕΠ.Α