Από τι αποτελείται;

Από τι αποτελείται;

Το φυσικό αέριο δεν είναι ένα χημικό στοιχείο σε αέρια κατάσταση, όπως το οξυγόνο που αναπνέουμε, ούτε καν μία χημική ένωση, αλλά ένα μείγμα ενώσεων. Αποτελείται κατά 70-90% από μεθάνιο, κατά 5% από αιθάνιο, ενώ περιέχει και προπάνιο, βουτάνιο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.
Το κυριότερο συστατικό του φυσικού αερίου, το μεθάνιο (CH4), είναι μια οργανική ένωση, ένας πολύ απλός υδρογονάνθρακας, που αποτελείται από ένα μόνο άτομο άνθρακα πλαισιωμένο από τέσσερα άτομα υδρογόνου. Ένα σκαλί πιο πάνω σε πολυπλοκότητα, το αιθάνιο (C2H6), αέριος υδρογονάνθρακας με δυο άτομα άνθρακα, χρησιμοποιείται σαν καύσιμο αλλά όχι τόσο συχνά όσο το προπάνιο (C3H8). Το τελευταίο είναι ο υδρογονάνθρακας που περιέχεται στις χοντρές μεταλλικές φιάλες υγραερίου συχνά μαζί με το βουτάνιο (C4H10). Το άζωτο 2) απαντά σε μικρές συγκεντρώσεις στο φυσικό αέριο ενώ αντίθετα είναι το κυριότερο συστατικό (78%) του αέρα που αναπνέουμε. Όμως οι περισσότεροι μάλλον αγνοούμε την παρουσία του αφού, αντίθετα με το οξυγόνο, το αδρανές άζωτο περνάει από τους πνεύμονές μας χωρίς να υποστεί καμία χημική μεταβολή. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), παρά τη διακριτική του παρουσία στον ατμοσφαιρικό αέρα (μόλις 0,03% ) είναι απαραίτητο για τη ζωή. Η παρουσία του στο φυσικό αέριο, όμως, μάλλον προβλήματα δημιουργεί γι’ αυτό και συχνά απομακρύνεται με ειδική επεξεργασία.

Print Friendly Version of this page

Από τι αποτελείται;
Μία πρωτοβουλία της Δ.ΕΠ.Α