Τι δεν μπορεί να κινήσει το φυσικό αέριο;

  1. Α

    Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

  2. Β

    Πυραύλους

  3. Γ

    Αυτοκίνητα

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις