Πότε έγινε και από ποιους η πρώτη γεώτρηση ειδικά για το φυσικό αέριο;

 1. Α

  Το 211 μ.Χ. από τους Κινέζους

 2. Β

  Το 211 π.Χ. από τους Κινέζους

 3. Γ

  Το 1900 μ.Χ. από τους Αμερικάνους

Το άζωτο είναι το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουμε (78%). Σε τι αναλογία υπάρχει στο φυσικό αέριο;

 1. Α

  70%

 2. Β

  Σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις

 3. Γ

  30%

Πού χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στο σπίτι;

 1. Α

  Στη θέρμανση του χώρου και του νερού

 2. Β

  Στη μαγειρική

 3. Γ

  Όλα τα ανωτέρω

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις