Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) διατίθεται…

 1. Α

  Σε κιλά

 2. Β

  Σε κυβικά μέτρα

 3. Γ

  Σε λίτρα

Πότε φτιάχτηκε το πρώτο αυτοκίνητο που κινούνταν με φυσικό αέριο;

 1. Α

  Το 2004

 2. Β

  Τη δεκαετία του 1970

 3. Γ

  Τη δεκαετία του 1930

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις