Το φυσικό αέριο ήταν εντελώς άγνωστο πριν το 19ο αιώνα.

 1. Α

  Σωστό

 2. Β

  Λάθος

 3. Γ

  Ίσως

Το άζωτο είναι το κύριο συστατικό του αέρα που αναπνέουμε (78%). Σε τι αναλογία υπάρχει στο φυσικό αέριο;

 1. Α

  30%

 2. Β

  Σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις

 3. Γ

  70%

Πόσες φορές λιγότερο χώρο καταλαμβάνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG);

 1. Α

  600 φορές λιγότερο

 2. Β

  Δεν καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

 3. Γ

  6 φορές λιγότερο

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις