Πού χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στο σπίτι;

  1. Α

    Στη μαγειρική

  2. Β

    Στη θέρμανση του χώρου και του νερού

  3. Γ

    Όλα τα ανωτέρω

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις