Η παροχή φυσικού αερίου είναι...

 1. Α

  Διακοπτόμενη

 2. Β

  Παροδική

 3. Γ

  Συνεχής και άμεση

Με τι ταχύτητα ταξιδεύει το φυσικό αέριο μέσα στους αγωγούς;

 1. Α

  Με σταθερή ταχύτητα 10 χλμ./ώρα

 2. Β

  Με σταθερή ταχύτητα 40 χλμ./ώρα

 3. Γ

  Δεν έχει σταθερή ταχύτητα.

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις