Πού χρησιμοποιείται το φυσικό αέριο στο σπίτι;

 1. Α

  Στη θέρμανση του χώρου και του νερού

 2. Β

  Στη μαγειρική

 3. Γ

  Όλα τα ανωτέρω

Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στις ιδιότητες του φυσικού αερίου;

 1. Α

  Δεν αναφλέγεται εύκολα.

 2. Β

  Μυρίζει άσχημα.

 3. Γ

  Δεν είναι τοξικό.

Με τι ταχύτητα ταξιδεύει το φυσικό αέριο μέσα στους αγωγούς;

 1. Α

  Με σταθερή ταχύτητα 10 χλμ./ώρα

 2. Β

  Με σταθερή ταχύτητα 40 χλμ./ώρα

 3. Γ

  Δεν έχει σταθερή ταχύτητα.

Συγχαρητήρια!
Απαντήσατε όλες τις
ερωτήσεις σωστά!
Απάντησες σωστά σε Χ ερωτήσεις